Sagor om mormor

 

Livet består av små ögonblick. Dessa ögonblick är som snöflingor, unika och flyktiga. Några fryser sig fast ett längre tag och bildar mönster, men de flesta yr förbi och smälter bort. Den här boken innehåller en samling ögonblick, en kollektion av minnen.

 

Sagor om mormor handlar om en av alla sagolika kvinnor från norra Norrland. Mormors liv var inte märkvärdigt om man ser på yttre tecken som status och makt i samhället, men det var något magiskt med hennes närvaro som lyste upp tillvaron.

 

I boken varvas berättelsen om en mormor med allmängiltiga funderingar. Det är ett försök att se världen genom en annan människas ögon vilket växer till en insikt om att det aldrig är fullt möjligt.

 

Det här är en hembygdsbok i ny tappning. Boken finnas att beställas från Nomen Förlag.

 

Allt jag behöver veta om ledarskap kan jag lära mig av mina barn

 

Har föräldraskap och ledarskap något gemensamt? Den här boken är en personlig betraktelse av ledarskap och presenterar 15 lärdomar som kan inspirera dig att tänka nytt kring ditt ledarskap. Utgångspunkten är att de jordnära erfarenheter som vi gör som föräldrar är överförbara till ledarskapet på arbetsplatsen. Som en röd tråd genom hela boken efterfrågas också modet att ta ställning för ett etiskt och hållbart agerande: det kompetenta ledarskapet. Den här boken är otidsenlig på så sätt att den utgår från att föräldrarna har, eller i alla fall försöker ha, makten i familjen vilket är grunden för lärdomarna som kan överföras till arbetslivet.

 

Författaren Cecilia Bjursell är centrumledare för Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Bjursell har tidigare varit verksam som universitetslärare under tio års tid och arbetat med undervisning, forskning och praktiska utvecklingsprojekt inom ämnet företagsekonomi. Boken är en personlig reflektion baserad på tidigare erfarenheter.

 

Oskrivna berättelser

 

Gillar du att skriva? Då är det här boken för dig. Oskrivna berättelser är en övningsbok för dig som gärna skriver och som behöver nya utmaningar. Bokens övningar har olika karaktär men i grund och botten handlar de om att erbjuda en utgångspunkt för din fantasi. Var det sedan bär iväg, det är upp till dig.

 

Många övningar består av en mening som kan inleda din berättelse, som kan finnas med i den eller som kan ge inspiration till en historia. Några av dessa meningar är citat från böcker skrivna av författare från Västerbotten, berättarnas län. Andra övningar handlar om att skriva listor, att skriva en dialog, att beskriva miljöer eller att utgå från en samling ord. Boken innehåller också några bilder som en alternativ utgångspunkt för ditt skrivande. Titta på bilden och låt berättelsen träda fram. Övningarna fungerar även för dig som föredrar muntligt berättande. Exempel på övning: "Han hälsade artigt på främlingen".

 

 

Boken finnas att beställas från Nomen Förlag.

Bookmark and Share

Copyright © All Rights Reserved